Child-Adolescent Consulting

Her gelişim evresinde olduğu gibi çocuk ve ergenlerin de diğer gelişim evrelerinden ayrılmalarını sağlayan kendine has bazı özellikleri vardır. Psikolojik danışmanlık hizmetinin de bu gelişim evrelerini ve gelişim dönemi sorunlarını, bireye özgü olacak şekilde dikkate alınarak devam ettirilmesi gerekir. Bu kapsamda aile ya da ilgili kişiler ile iş birliği içerisinde bireylerin farklı bakış açısı kazanmalarına, şikayetçi oldukları konularda değişim elde etmelerine ve günlük yaşama uyum sağlamalarına yardım edilir. OZ Psikoloji Aile Danışma Merkezi tarafından sunulan çocuk-ergen danışmanlığı alanında alabileceğiniz danışmanlık konularının bazıları şöyledir:

 • Özel Öğrenme Güçlüğü
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite
 • Depresyon
 • Kaygı
 • Korku
 • Öfke
 • Özgüven Eksikliği
 • Mükemmeliyetçilik
 • Okul Fobisi
 • Özgül Fobi
 • Tırnak Yeme
 • Alt Islatma
 • Motivasyon Düşüklüğü
 • Yas

Bu kapsamda alanında uzman kadromuz aşağıdaki hizmetleri vermektedir:

 • Oyun Terapisi
 • Psikolojik Danışmanlık
 • Family Counselling
 • Yardım Sürecinde Uygulanan Testler ve Ölçekler

Çocuk – Ergen Psikolojik Test Ve Ölçeklerin Faydaları

 • Bireyi tanımaya ve karmaşık sorunların anlaşılmasına yardım eder.
 • Bireyin şikayetçi olduğu konularda daha objektif yorumlar sağlar.
 • Kişilerin yaş aralıklarına göre değerlendirilmelerini sağlar.
 • Danışma sürecindeki belirsizlikleri ortadan kaldırır.
 • Süreci netleştirdiği için zaman ve maliyet açısından daha ekonomiktir.

Uygulanan Testler

 • WISC-IV
 • Cattel Zekâ Testi
 • Kent E.G.Y Zekâ Testi
 • Porteus Labirent Testi
 • AGTE (Ankara Gelişim Envanteri)
 • Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
 • Burdon Dikkat Testi
 • D2 Dikkat Testi
 • Frankfurter Elma-Armut Testi
 • Frostig Görsel Algı Testi
 • Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi
 • Benton Görsel Bellek Testi
 • Gessel Gelişim Testi
 • Peabody Resim Kelime Eşleştirme Testi
 • Good Enough – Harris Bir insan Çiz Testi
 • Beier Cümle Tamamlama Testi
 • Louisa Duss Psikanalitik Öykü Testi

The content of this website has been prepared to inform the visitor. The information on the website can never take the place of the therapeutic approach or consultation. Starting from this source, it should be known that we are not responsible for any problems that may arise from this given information, in any way our institution is not advised to initiate any treatment or to change the current treatment approach.