What Is A Health Psychologist?

• Sağlık psikologlarının uzmanlıkları, kişilerin kanser gibi kronik hastalıklarla baş etmelerine, yaralanma veya sakatlıktan kurtulmalarına ya da tedavilerine devam etmelerine yardımcı olmak için psiko-eğitim ve davranış değişikliği gibi programlar geliştirip danışanlarına destek vermektir.

• Psikolojik destekler, kronik ağrı, bağımlılık, yetersiz uyku, yeme sorunları, anksiyete (kaygı), öfke ve keder gibi duygusal tepkiler gibi hastalık ve duygu durum bozukluklarına eşlik edebilecek; katkıda bulunabilecek sorunları da azaltır.

• Sağlık psikologları, insanların akut sağlık sorunlarının tanı ve tıbbi tedavisiyle başa çıkmalarına aynı zamanda tıbbi bakımının kolaylaştırılmasına yardımcı olur.

• Sağlık psikologları, kayıp, ölüm ve ölmenin etkileri dahil olmak üzere insanların ölümcül hastalıklarla baş etmelerine yardımcı olur.

• Sağlık psikologları sağlık sistemlerini ve sağlık profesyonelleri; doktorlar, hemşireler ve psikologlar arasındaki ilişkileri geliştirir bununla beraber hastalıkları ve yan etkilerini iyileştirmeyi teşvik eden hastalık üzerindeki etkileri takip için destekleyici müdahaleler geliştirir ve uygularlar.


The content of this website has been prepared to inform the visitor. The information on the website can never take the place of the therapeutic approach or consultation. Starting from this source, it should be known that we are not responsible for any problems that may arise from this given information, in any way our institution is not advised to initiate any treatment or to change the current treatment approach.