Uzm. Klinik Psk. Hazal AVCI

Klinik Psikolog Hazal Avcı

Uzm. Klinik Psk. Hazal Avcı, İzmir Ekonomi Üniversitesi Psikoloji lisans programından yüksek şeref öğrencisi olarak mezun olmuş; ardından Klinik Psikoloji Uzmanlığını Acıbadem Üniversitesi’nden üstün başarı ile almıştır. Tez konusu “Kompülsif Cinsel Davranışlarda Kişilik Bozukluğu Örüntüleri ve Duygu Düzenlemenin Yordayıcı Etkileri’dir.

Klinik psikoloji alanına yönelik zorunlu stajını Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nde rotasyonlu bir şekilde Adli, Erkek ve Poliklinik birimlerinde bulunarak tamamlamıştır. Ayrıca klinik psikoloji uzmanlığı sürecindeki uzun dönem hastane stajını ise Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde Kadın Psikoz ve Erkek Psikoz gibi çeşitli servislerde bulunarak tecrübe kazanmıştır.

Kendisi, aktif bir STK gönüllüsü olarak Türk Psikologlar Derneği ve Psiko-Onkologlar Derneği bünyesinde çeşitli projelerde yer almıştır. Bunlara ek olarak Bi’Şey Seans Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezi’nin Öğrenci Seans Destek Projesi kapsamında online BDT terapi ekolüyle psikolojik destek vermiştir.

Uzm. Klinik Psikolog Hazal Avcı, şu anda İzmir’de Özel OZ Psikoloji Aile Danışma Merkezi’nde hem online hem de yüz yüze olacak şekilde yetişkin danışanlar ile çalışmaktadır.

Kendisinin almış olduğu başlıca mesleki eğitimler aşağıda verilmiştir:

  • Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) Kuramsal Eğitim, Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği
  • Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) Beceri Eğitimi, Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği
  • Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) Süpervizyon Eğitimi, Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği
  • Tanısı Olmayan Danışanda Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) Eğitimi, Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği
  • Yeme Bozukluklarının Tedavisinde Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) Eğitimi, Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği
  • Psiko-Onkoloji (Kanser Hastaları ve Hasta Yakınlarıyla Çalışma) Beceri Kazandırma Eğitimi ve Süpervizyon Programı, Psiko-Onkologlar Derneği
  • Nöropsikolojik Değerlendirme Eğitimi, Türk Psikologlar Derneği
  • Minnesota Çokyönlü Kişilik Envanteri (MMPI) Uygulama ve Yorumlama Eğitimi, Türk Psikologlar Derneği